Okullarımızda , ana sınıfından başlayan İngilizce eğitimi liseye kadar bir bütünlük içerisinde devam etmektedir.

 

Programlarımız, öğrencilerimizin yaş gelişim düzeyleri dikkate alarak hazırlanmış olup, dil öğrenimindeki tüm becerileri; okuma-konuşma-dinleme ve yazma- en iyi şekilde kazandırmaya yöneliktir. Bu becerileri kazandırırken, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini de kazandırmaya yönelik etkinlik ve planlar programımızın içerisine yedirilmiştir. Derslerimiz planlanırken 21. Yüzyıl becerileri dikkate alınır, öğrenci merkezli planlanan derslerde ikili ve grup etkinliklerine öncelik verilir.

, Yabancı Dil Eğitimi

 

, Yabancı Dil Eğitimi

 

Öğrenciler için, dil kurallarını kendilerinin keşfederek öğrendiği, kendilerini İngilizce olarak ifade edebildikleri sınıf ortamları planlanmaktadır.  Derslerde çeşitli konularda tartışmalar, belli konularda sunumlar yaparak öğrendikleri dili kullanma fırsatı tanınmaktadır. Ayrıca her yaz İngiltere’de bir dil okuluna giderek öğrendikleri dilin kültürünü tanıma imkanına sahip olmaktadırlar. Bunların dışında öğrencilerimiz, uluslarası geçerliliği olan Cambridge Sınavlarına katılarak öğrendikleri dilin seviyesini belgelendirmektedirler.