Her yıl Ekim ayında 7. sınıf öğrencilerimiz ile  İzmir`in şirin ilçesi Şirince`ye düzenlenen ve eğitimimizin önemli bir parçası haline gelen eğitim gezimizin amaçları öğrencilerde matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, değerli Türk matematikçilerimizden Prof. Dr. Ali Nesin`in anlatımı ile matematik dünyasının kapısını biraz daha aralayabilmek, Sosyal Bilgiler dersine yönelik alan gezileri  ile öğrencilerin yaşayarak öğrenme ve öğrenme faaliyetlerini farklı ortamlarda sürdürebilme becerilerini geliştirmek olarak sıralanabilir.

 

Eğitim gezimiz aşağıda içerikleri verilen üç bölümden oluşmaktadır.

 

I. Bölüm:  Efes Antik Kenti ve Artemis Tapınağı Gezisi (Sosyal Bilgiler)

Antik Çağın Altın Şehri Efes, antik çağın en tanınmış kenti Roma’nın Küçük Asya eyaletinin görkemli başkenti.  Erken Hıristiyanlık döneminin en önemli dinsel merkezlerinden biri Antik çağın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın bulunduğu yer Meryem Ana’nın öldüğü ve St.John’ın Yuhanna  incilini yazmış olduğu şehir.

Öğrencilerimiz bu gezi sırasında, derslerde öğrendikleri bilgileri yaşamsal hale getireceklerdir.  Efes harabelerini gezerken ilkçağın gizemli havasına kapılacak, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağını inceleyecekler ve  Anadolu’ya “uygarlıklar beşiği” denmesinin nedenini bir kez daha anlayacaklardır.

II.Bölüm:  Ali Nesin Matematik Köyü Ziyareti  (Matematik)

Bilindiği üzere, matematik dersi genel olarak öğrencilerin korkulu rüyasıdır. Ne kadar zor olursa olsun bilmeceyle, sudokuyla ya da akıl oyunlarıyla uğraşmaktan korkmayan bir genç, yapamayacağını hissettiği bir matematik problemiyle uğraşmayı, hatta problemin kendisini anlamayı reddedebiliyor, dolayısıyla probleme yoğunlaşamıyor. Oysa matematiksel düşünebilme, soyutlama, çıkarım yapma, sonuçları öngörme, modelleme ve planlama  becerileri çağdaş insan için mutlak gereksinimlerdir. Ali Nesin Matematik Köyü’nün amacı gençlere matematiği öğretmek, dolayısıyla sevdirmektir.

Ali Nesin Matematik Köyü, İzmir`in Şirince Köyü`ne 1 km uzaklıkta, Nesin Vakfına ait 30 dönümü zeytinlik olmak üzere toplam 55 dönüm arazi üzerine kurulmuş olup, Köyün gönüllüleri gençlerde matematik sevgisini yeşertmek ve büyütmek amacı etrafında birleşmişlerdir.

Öğrencilerimiz değerli matematikçi Prof. Dr. Ali Nesin ile 3 oturum matematik üzerine paylaşımda  bulunmaktadırlar. Gezi süresince işledikleri derslerde öğrenciler problem çözme becerilerini geliştirme ve bu süreçte kendi düşünce ve fikirlerini ifade etme, matematiksel kavramlar arasında ilişki kurabilme, problem çözme stratejilerini geliştirme üzerine çalışma yapmaktadırlar.

III. Bölüm:  Tiyatro Medresesi Etkinliği  (Drama-Sosyal Bilgiler)

Tiyatro Medresesi İzmir, Selçuk’a bağlı Şirince köyünde uluslararası bir araştırma, yaratım ve gösteri merkezi olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Medrese, tiyatro ve gösteri sanatlarına dair mevcut sorulara cevap aramak, yeni sorular sormak isteyen sanatçılara ev sahipliği yapacak alternatif bir mekân olmak gayesindedir. Öğrencilerimiz Efes gezisinden elde ettikleri bilgilerden yararlanarak bu mekanda drama etkinliği yapma fırsatı bulmaktadırlar.

, Efes Antik Kenti ve Matematik Köyü