Okul Koruma Derneği

Okul Koruma Derneğimiz; okulumuzda verimli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim yapılabilmesi için gerekli koşul ve ortamların yaratılmasına katkıda bulunurlar.

Bu genel amaç çerçevesinde;

•  Öğrenci ve veli istekleri doğrultusunda çeşitli kursların düzenlenmesi,
•  Çay, kermes, şenlik ve çeşitli yarışmaların düzenlenmesi,
•  Servis araçlarıyla ilgili sözleşme – düzenleme ve kontrollerin yapılması,
•  Okul giysilerinin temini ve satışa sunulması,
•  Okul, bina, kütüphane, gösteri-spor salonu, laboratuvarlar ve benzerlerine ilişkin yeniden düzenleme-donanım çalışmalarının yapılması gibi konularda okul yönetimlerine destek ve yardımcı olmaktadır.


ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlk ve Ortaokulu
Koruma Derneği Başkan ve Üyeleri

Adı Soyadı
Görevi
Başkan