Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliğimiz, “Hiçbir çocuk ve aileden vazgeçilemez” ilkesi ile Okul–Aile–Öğrenci üçgenindeki ilişkileri sağlıklı sürdürmek ve geliştirmek ana hedefi ile çalışmalarını devam ettirmektedir.

Okul Aile Birliği bu ana hedefi çerçevesinde ;

•  Öğrencilerin vatan ve insan sevgilerini, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlılıklarını pekiştirmek,
•  Tüm öğrencilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını sağlayacak olanakları yaratmak,
•  Öğrencilerin özgüveni gelişmiş, araştırmacı, sorun çözme ve bilgiye ulaşma yeteneğine sahip ve ileri görüşlü olarak yetişmelerine yardımcı olmak,

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının amaç ve eğitim ilkelerine dayalı olarak, Okul – Aile ilişkisinde köprü ve olumlu diyalog oluşturmak görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir.

, Okul Aile Birliği

2019-2020 Eğitim-Öğretim Y ılı
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu
Okul Aile Birliği

Adı Soyadı
Görevi
Feyza Korkmaz Başkan
Eda Cankaya Başkan Yardımcısı
Çiğdem Şimer Coşkun Sekreter
Sefa Murguz Muhasip
Merve Çömlekçioğlu Talaş Üye
Mustafa Korcan Yavuz Üye
Filiz Uzuner Üye
Larisa Beste Kayretli Üye

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Y ılı
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu
Okul Aile Birliği

Adı Soyadı
Görevi
Mihriban Adalar Başkan
Nilüfer Besen Başkan Yardımcısı
Sekreter
Elif Demiray Muhasip
Banu Sarıkaya Akgül Üye

 

    BİZ SİZİ ARAYALIM

    Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

    TelefonOnline Görüşme