Deprem Güvenliği

Değerli Velilerimiz,

Ülkece yaşadığımız büyük deprem afetinin üzüntüsünü ve sonuçlarını tecrübe ettiğimiz şu günlerde sizlere okulumuzun mevcut durumu ve alınan önlemler konusunda bilgilendirme yapmak isteriz.

 

Fiziki Yapılarımız:

Kampüsümüz kayalık bir zemin üzerinde bulunmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise binalarımız, konferans salonu binamız ve kapalı spor salonumuz muhtelif yıllarda, tamamı deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmiştir. İlkokul 1-2 katlı, ortaokul ve lise binamız 2-3 katlı binalardan oluşmakta olup kampüsümüz yatay yapılanma esasına göre planlanmıştır. Büyük yapılarımızdan konferans salonu binası betonarme ve kapalı spor salonu yapısı betonarme, çatısı uzay çatıdır.

Deprem anında doğal gaz akımını kesecek mekanik deprem cihazımız bulunmaktadır. Bina içlerinde tüm olası yangın veya elektrik sorunlarına müdahale edilmesine imkan sağlayan teçhizatlar mevcuttur, yıllık bakımları yapılmaktadır. Binalarımızın içerisinde bulunan tüm ekipman, dolap, akıllı tahta gibi ürünler öğrencilerimize zarar vermeyecek şekilde sabitlenmiş veya kilitlenmiştir.

Okul bahçemizde geniş toplanma alanları bulunmaktadır. Okul yapılarımızın ve bahçemizin etrafında inşa edilmiş hiçbir yüksek bina bulunmaması çevresel faktörlere bağlı riskleri azaltmaktadır.

 

Acil Durum Planlarımız ve Ekiplerimiz:

Okullarımızda güncel sivil savunma planı ile ekipler tanımlanmıştır. Acil sağlık müdahaleleri için 3 yılda bir sertifikaları güncellenecek şekilde yönetmeliklerde belirtilen sayıda ilk yardım eğitimlerine katılmış ve sertifikasını almış personelimiz ve okul hemşiremiz mevcuttur. Bu kişilere ait bilgi okul iş yeri güvenliği dosyasında muhafaza edilmektedir.

 

Acil Durum Malzemelerimiz:

Emniyet alanları olarak en uygun ve kolay ulaşılabilir yerler seçilmiş, ön bahçe tören alanı toplanma alanı olarak belirlenmiştir. İlk anda gerekecek ekipman ve malzemeler, erişimi kolay olan güvenlik kulübesi ve lise bahçesinde bulunan sarı konteynır içinde mevcuttur. Ayrıca binalarımızın belirli yerlerinde duvarda asılı ilk yardım çantaları bulunmaktadır.

Toplanma alanında kullanılmak üzere okul öğrenci ve personel isim-telefon listesi, ziyaretçi defteri ve okul sivil savunma dosyasının bir kopyası güvenlik kulübesinde bulunmaktadır.

Okul yemekhanemizdeki soğuk hava depolarında her zaman birkaç gün yetecek kadar gıda malzemesi ve öğrenci servislerimizde acil durum çantaları bulunmaktadır.

 

Tatbikatlarımız:

Her yıl yapılan tatbikatlarla, öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımız acil durumda ilk yapılacaklar, binadan çıkma ve güvenli bir şekilde belirlenen toplanma alanına gitme senaryolarını canlandırmakta, acil durumlarda nasıl davranacakları konusunda öngörü ve beceri geliştirmeleri sağlanmakta, olası bir olumsuzluğa fiziksel ve psikolojik olarak hazırlanmaktadırlar.

Binalarımızın az katlı olması, okulu çevreleyen 5 giriş-çıkış kapısına ek olarak her bloğun kendi acil çıkış kapısının ve çıkışlarda birbirinden ayrı bahçelerin bulunması acil durum tahliye sürecini güvenli ve çok hızlı gerçekleştirmemize olanak sağlamaktadır.

 

Olası Bir Sarsıntı Durumda Yapılacaklar:

 • Olası bir sarsıntıda tüm kampüs personelimizin ve öğrencilerimizin ilk önceliği her zaman binayı terk etmek olacaktır.
 • Deprem boyunca çök-kapan-tutun uygulaması yapılacak, sonrasında eşyalarını alma kaygısına düşmeden herkes binayı boşaltacaktır.
 • Boşaltma sırasında tüm kampüs çalışanlarımız ve öğrencilerimiz önceden belirlenmiş toplanma alanına yönlendirilecektir.
 • Durum değerlendirmesi yapılana kadar okul binalarına
 • Toplanma tamamlandıktan ve yoklamalar alındıktan sonra teknolojinin müsaade ettiği ölçüde, velilerimiz ivedilikle SMS, eposta veya sosyal medya aracılığıyla bilgilendirileceklerdir.
 • Yol durumu değerlendirmesi yapılacak, mümkünse yerel makamlarla irtibat kurulacak ve okuldan çıkış organize edilecektir.
 • Servis çıkış saatinden önce öğrencimizi almak isteyen velimiz, belirlenen acil durum masası noktasından yoklamaları takip eden Müdür Yardımcılarımızın bilgisi dahilinde öğrencimizi teslim alabilecektir.
 • Velilerimizin okulda bulunan tüm iletişim bilgilerinin güncelliği kritik önem arz etmektedir. Acil durumlarda aranacak 3. kişi bilgilerinin “Acil Durumda Aranacak 3. Kişi Formu” doldurularak okula teslim edildiğinden emin olmanızı rica ederiz. (Form KVKK gereği 3. kişi tarafından da imzalanmalıdır.)
 • Olası bir durumda size yanıt verme sürelerinde gecikmeler olabileceğini göz önünde bulundurmanızı rica
 • Acil durum sonrasındaki ve okul saatleri dışındaki tüm durumlar için Valilik karar ve açıklamaları takip Velilerimize ve çalışanlarımıza Valilik kararı dışında bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

 

Yıkıcı Bir Deprem Olasılığında Yapılacaklar:

 • Yıkıcı bir deprem olması halinde ise deprem okul saatleri sırasında kaçta meydana gelirse gelsin öğrenciler okulda tutulacak, velisi gelip alana kadar görevlilerin ve öğretmenlerin gözetiminde olacaklardır. Okullarımızda ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar beslenme, barınma ve sağlık malzemesi
 • Servislerimiz yıkıcı bir depreme yakalandıklarında kendilerine verilen talimat ve acil durum planları doğrultusunda araçlarını güvenli bir yere çekerek sizlerle irtibat kurmaya çalışacaklardır. Sizlere ulaşamadıkları takdirde veya şehirdeki iletişimin kesilmesi durumunda tüm öğrencileri doğrudan okula geri getirmeleri talimatı verilmiştir.

Yaşanabilecek tüm acil durumlara karşı gerekli tedbirleri en üst seviyede aldığımızı ve yıl boyunca sürekli titiz takipler yaptığımızı bilmenizi isteriz. Velilerimizin ve okulumuzun karşılıklı güvene dayalı iş birliği ve iletişimi bizler ve çocuklarımız için kritik önemdedir.

Ülkemizde üzücü acil durumların yaşanmamasını diler, çocuklarımızın güven ve esenliğini merkeze alan destek ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla,

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları