, Vakfımız

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı, 1995 yılında örgütleniş biçimi ile Üniversitelere tez konusu olmuş,  disiplinler arası çalışabilen Atatürkçü, çağdaş ve demokrat Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin de kurucu üyelerinden olan, Kurucu Başkan Şerif Ünan’ın Önderliğinde KYÖD üyesi 72 eğitim gönüllüsünün Kurucu Vakıf Başkanımız Şerif Ünan, okul kurmak üzere yapmış olduğu bu girişimle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Takdir ödülü almıştır. KYÖV’ün önceliklerinden birisi de Kocaeli’ de eğitim seviyesini en üst düzeye çıkarmak ve Vakfın imkanları ölçüsünde başarılı, ancak maddi olanaklardan yoksun öğrencilere burs vererek onları topluma kazandırmaktır. Bu amaçla, eğitim alanında ülkemizin en seçkin üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ Geliştirme Vakfı)  danışmanlığında başarılı bir şekilde eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

ODTÜ-KYÖD (Anasınıfı-İlkokulu ve Ortaokulu) Okulları ve KYÖV Özel Anadolu Lisesi; gerek Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’nın maddi, manevi yapmış olduğu muhtelif katkılarla, gerekse eğitime gönül vermiş diğer bağışçıların katkılarıyla her geçen gün büyüyerek, Laboratuarları, Konferans Salonları, Sanat Bölümleri ile yaklaşık 9.000 mkullanım alanına sahip, Kocaeli’ndeki nitelikli eğitim kurumları arasında yerini almaktadır.