, Fen LaboratuvarıFen Laboratuvarımız, yüksek teknolojinin talep ettiği tüm laboratuvar malzemeleriyle donatılmıştır. Laboratuarımızda uygulanan deneylerde amaç, bilimi tanıtmak ve sevdirmek, günlük yaşantımızda çevremizde gördüğümüz olayları sorgulayan, nedenlerini araştıran problem çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmek, bunu yaparken de bilimin eğlenceli yönünü öğrencilerin keşfetmesine yardımcı olmaktır.

Laboratuvarımızda yapılan deneyler öğretim programına paralel olarak öğrencilerin konuları daha iyi kavramasını sağladığı gibi bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okur yazarı olarak yetiştirilmesini amaçlar. Buna bağlı olarak öğrenciler araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme becerileri gelişmiş, çevrelerine duyarlı bireyler haline gelerek yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinirler. Aynı zamanda yapılan projeler öğrencilerin bilime olan merak duygularını sürdürmelerini, derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini sağlar.