Kütüphanemizin amacı; öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı ve zevkini geliştirmek, yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel kaynaklara erişimi sağlayarak öğrencilerin farklı görüş ve düşünceleri üretebilmelerini desteklemek, kütüphane kaynaklarını, hizmetlerini ve gerekliliğini öğreterek kütüphane kullanımını günlük hayatlarının bir parçası haline getirmektir.

Bilgi toplumunun bireyleri olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, uluslararası ölçekte kurulan kütüphane otomasyon sistemimizle bilgiye erişmenin yollarını öğrenmeye devam etmektedirler.

, Kütüphane

Kütüphanemizde öğrencilerimizin düşünme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak, ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, ders programlarını ve bilim, sanat, spor vb. alanlardaki ders dışı faaliyetlerini destekleyici nitelikte 5000’in üzerinde kitap, süreli yayın ve ansiklopedi bulunmaktadır.