2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz Sosyal Bilgiler öğretmeni Arzu Aydın Yıldız ve İngilizce öğretmeni Larisa Kayretli öncülüğünde, Bosna- Hersek’de bulunan Prva Osnavna Şkola okulu ile “Şehrimi Tanıyorum- Tanıtıyorum” temalı bir proje başlatılmıştır.

Okulumuz 5.sınıf öğrencilerinin dahil olduğu bu projede amacımız öğrencilerin uluslararası ilişkiler kurmasının yanı sıra, farklı kültürleri tanıyıp anlamasıdır. Öğrencilerimiz iki kültür arasındaki benzerlik ve farklılıkları da bu proje yardımıyla öğrenerek, kültürlere farklı bir bakış açısı kazanmakta ve “Dünya Vatandaşı” olmanın ne anlama geldiğini öğrenmektedir. Bütün bunların yanında, projeyi öğrendikleri yabancı dilde yürütmeleri, onların İngilizce’yi hem yazılı hem de sözlü olarak kullanmasına olanak sağlamaktadır.
Öğrencilerin sözlü iletişim kurmalarının yanında, bir sonraki aşamaya geçerek ortak projeler üretmelerini sağlamak da bir diğer hedefimizdir. Üzerinde konuşulan konuların genişletilerek proje haline getirilmesi, iki ülkenin de öğrencileri için birçok yönden çok faydalı olacaktır.

Projemiz üç ayrı aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada öğrencilerimiz, Bosna- Hersek’li yaşıtlarına kendilerini tanıtıcı ve yeni yıl temalı kartlar hazırlamış ve adreslerine göndermişlerdir. Aynı zamanda arkadaşlarına gönderilmek üzere günlük yaşantılarını anlatan kısa videolar oluşturmuşlardır. İlerleyen zamanda, öğrenciler arasında öğretmenlerin kontrolü altında sürdürülecek e-mail yazışmaları da yapılmaya başlanmıştır.

İkinci aşamada, şehrimizi, Bosna- Hersek’li arkadaşlarına tanıtabilmek amacıyla bir İzmit şehir gezisi yapılmaktadır. Geziden önce yaşadığımız şehirle ilgili araştırma yapan öğrencilerimiz, daha sonra öğretmenleri eşliğinde çeşitli tarihi eserlerimizi, kültürel özelliklerimizi gezerek, İngilizce tanıtımlarının yapıldığı kısa videolar çekmişlerdir. Yapılan tanıtımlar proje ortağı olan Prva Osnavna Şkola okulundaki öğrencilere gönderilmektedir.

Son aşamada ise okulumuz tarafından Bosna-Hersek’e bir gezi düzenlenmiştir. Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yanı sıra Roma ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları’nın da kültür, gelenek ve dinleri ile kalıcı izler bıraktığı ülke, öğrencilerimiz tarafından gezilmiştir. Bu gezi öğrencilerimizin tarihsel, toplumsal ve kültürel olarak çok önemli kazanımlar elde etmesine olanak sağlamıştır.
Bosna- Hersek’de proje ortağı olan Prva Osnavna Skola okulundaki arkadaşlarıyla da tanışarak aynı zamanda güçlü dostluklar inşa eden öğrencilerimiz dünyanın başka bir bölgesinde, başka yaşamları tanıma fırsatı elde etmişlerdir.

, Şehrimizi Tanıyorum-Tanıtıyorum