Genel Amaçlar

Sanat eğitimi, bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmede, yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan tüm eğitim çabasına denir.

Yaratıcılığa ilişkin öğrenme ve öğretme yöntemlerini rasyonel duruma getirme suretiyle sanatı estetik bir olay olarak bireylere ulaştırmayı hedefler.

Öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile; Bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır, her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur ve kendi yetilerinin farkına varır, doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı gözle bakmayı davranışa dönüştürür, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır, sanat eseri ve kendi arasında bağ kurmayı başarır, özgüven duygusunu geliştirir.

, Görsel Sanatlar

Öğrencilerimiz için hedeflerimiz ,
1. Sanatı seven
2. Estetik duygusu gelişmiş
3. Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilen ve kullanan
4. İki ve üç boyutlu tasarımlar yapan ve bunları uygulayabilen
5. Sanat terimlerini bilen
6. Sanat akımları, sanatçılar hakkında genel bilgiye sahip olan bireyler olmalarıdır.

, Görsel Sanatlar

Çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler gözleme, çözümleme, düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku, vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler.

Figürlü çalışmalar, soyutlamalar, manzara, natürmort, tasarım çalışmaları, perspektif, kolaj, sanatsal baskı, grafik tasarım çalışmaları, asamblaj, üç boyutlu form çalışmaları gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar. Uluslararası düzeyde yapılan resim yarışmalarına katılarak farklı kültürlerle resim dilinde konuşmanın önemini ve zevkini hissederler.

Sanat tarihinin akımları ve genel kavramları, sanatçılar, çağdaş sanat akımları konusunda bilgilendirilirler. Bu doğrultuda, yaş guruplarının gelişim özelliklerine yönelik program izlenmektedir.

, Görsel Sanatlar

ÇOCUK RESMİ VE ÖZELLİKLERİ

Çocukların dünyasında birçok sanat etkinlikleri içinde resmin daha farklı bir yeri vardır. Çocuk tüm zihnini resim ile ortaya koyar. Çocukluk döneminde otokontrol gelişmediği için çocuk tüm düşüncelerini, hissettiklerini bütün açıklığıyla ortaya döker. Bu nedenle çocuğun resmi, olduğundan çok daha fazla şey ifade eder. Resim çocuğun psikolojisinin, gelişiminin, becerilerinin bir göstergesidir. Bir çocuğun resmine bakarak çevresi ve ebeveynleri ile olan sorunları ile ilgili ipuçları edinilebilir çocuk resmi klinik açıdan çocuğun psikolojisini anlamayı sağlar. Çünkü çocuk resim yaparken doğaldır. Hiçbir şeyi yansıtmaktan çekinmez. Bu tutumda çocuğu gözlemleyen kişiye avantaj kazandırır.

ÇOCUK RESMİNİN DEVRELERİ

Çocuklar en özgür ve en özgün ressamlardır. Paul Klee, John Miro, Vasily Kandisky ve Pablo Picasso gibi 20.yy.lın büyük sanatçıları çocuk resmindeki saflığa ve doğallığa hayran kalıp çocuk resmine benzer resimler yapmaya çalışmışlardır.
Çocuk resmini inceleyen uzmanlar çocuğun çizgisel gelişimini birkaç basamakta incelerler. Bu basamaklar şunlardır.

1. Karalama devri
2. Benzetme devri (2,5 – 3 yaş arası)
3. İlk sembol devri (3,5 – 4 yaş arası)
4. Şematik devir (5 – 6 yaş arası)
5. Katı gerçekçilik dönemi 9–11 Yaş arası
6. Ortaokul çağı gerçekçi devir 11–15 yaş arası
7. Artistik ifade devri

  

, Görsel Sanatlar

Ortaokul çağı gerçekçi devir: Bedensel ve ruhsal değişikliklerden çocuklar fazlasıyla etkilendiklerinden çizgilerindeki ürkeklik kendini gösterir. Resimlerinde ayrıntılı olmaya başlar. Eşyayı ayrıntılarıyla görüp gerçeği bize olduğu gibi verme çabası içindedirler. Işığın eşya üzerindeki etkisini görüp, bize vermek heves ve isteği ayrıntılı olmalarını daha çok etkiler. İnsanlar hareketleriyle daha gerçekçi çizilir.

 

, Görsel Sanatlar

Artistik ifade devri: Lise çağındaki çocuklar ve daha sonrası dönemdir. 15 yaşından sonra başlar. Bu devrede hem anlatım hem kişilik kazanırlar. Perspektif gelişmiştir. Artık gördüğünü gerçeğe uygun yapma yerine iyi bir bütünlükle bir eser yapma çabası görülür.