Genel Amaçlar

Resim dersleri görsel düşünmeyi olanaklı kılan ve yaratıcı gücün gelişmesine katkıda bulunabilecek temel bir eğitim modelidir.

Öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile; Bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır, her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur ve kendi yetilerinin farkına varır, doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı gözle bakmayı davranışa dönüştürür, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır, sanat eseri ve kendi arasında bağ kurmayı başarır, özgüven duygusunu geliştirir.

, Görsel Sanatlar

Öğrencilerimiz için hedeflerimiz ,
1. Sanatı seven
2. Estetik duygusu gelişmiş
3. Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilen ve kullanan
4. İki ve üç boyutlu tasarımlar yapan ve bunları uygulayabilen
5. Sanat terimlerini bilen
6. Sanat akımları, sanatçılar hakkında genel bilgiye sahip olan bireyler olmalarıdır.

, Görsel Sanatlar

Çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler gözleme, çözümleme, düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku, vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler.

Figürlü çalışmalar, soyutlamalar, manzara, natürmort, tasarım çalışmaları, perspektif, kolaj, sanatsal baskı, grafik tasarım çalışmaları, asamblaj, üç boyutlu form çalışmaları gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar. Uluslararası düzeyde yapılan resim yarışmalarına katılarak farklı kültürlerle resim dilinde konuşmanın önemini ve zevkini hissederler.

Sanat tarihinin akımları ve genel kavramları, sanatçılar, çağdaş sanat akımları konusunda bilgilendirilirler. Bu doğrultuda, yaş guruplarının gelişim özelliklerine yönelik program izlenmektedir.

, Görsel Sanatlar

ÇOCUK RESMİ VE ÖZELLİKLERİ

Çocukların dünyasında birçok sanat etkinlikleri içinde resmin daha farklı bir yeri vardır. Çocuk tüm zihnini resim ile ortaya koyar. Çocukluk döneminde otokontrol gelişmediği için çocuk tüm düşüncelerini, hissettiklerini bütün açıklığıyla ortaya döker. Bu nedenle çocuğun resmi, olduğundan çok daha fazla şey ifade eder. Resim çocuğun psikolojisinin, gelişiminin, becerilerinin bir göstergesidir. Bir çocuğun resmine bakarak çevresi ve ebeveynleri ile olan sorunları ile ilgili ipuçları edinilebilir çocuk resmi klinik açıdan çocuğun psikolojisini anlamayı sağlar. Çünkü çocuk resim yaparken doğaldır. Hiçbir şeyi yansıtmaktan çekinmez. Bu tutumda çocuğu gözlemleyen kişiye avantaj kazandırır.

ÇOCUK RESMİNİN DEVRELERİ

Çocuklar en özgür ve en özgün ressamlardır. Paul Klee, John Miro, Vasily Kandisky ve Pablo Picasso gibi 20.yy.lın büyük sanatçıları çocuk resmindeki saflığa ve doğallığa hayran kalıp çocuk resmine benzer resimler yapmaya çalışmışlardır.
Çocuk resmini inceleyen uzmanlar çocuğun çizgisel gelişimini birkaç basamakta incelerler. Bu basamaklar şunlardır.

1. Karalama devri
2. Benzetme devri (2,5 – 3 yaş arası)
3. İlk sembol devri (3,5 – 4 yaş arası)
4. Şematik devir (5 – 6 yaş arası)
5. Katı gerçekçilik dönemi 9–11 Yaş arası
6. Ortaokul çağı gerçekçi devir 11–15 yaş arası
7. Artistik ifade devri

, Görsel Sanatlar

Karalama devri: Çocuk ilk yıllarda gelişigüzel çizgiler çizmektedir. Karalama evresi olan bu evrede çizimler iki yaş öncesinden başlamaktadır. İlk yaşlarda başlar. Karalamalar bilinçli değildir. Beyin kontrolünden yoksun tamamen el hareketleri ile ortaya çıkan izlerdir. İlk önceleri geniş kavislerle kol hareketleri ile doğan izler sonraları bilek hareketleri ile meydana gelen yuvarlak ve karışık çizgilere dönüşür. Daha sonraları bu yuvarlanan ve kalıplaşan çizgiler kopup kendi aralarında gruplaşır.

, Görsel Sanatlar

Benzetme devri: 2,5 -3 yaşlarında kendi aralarında kopup birleşmeler gösteren karalamaları çocuk kendine göre bir şeye benzetmeye çalışır. Karalama devrinin sonlarına doğru çocuğun insan figürü çizmek için girişimlerde bulunduğu gözlenmektedir..

3 yaş civarında insanı en iyi anlatabilmek için önce yalnız yuvarlak bir baş çizdiği gözlenir. Gözler ve ağız ilk işaretlerdir.

 

, Görsel Sanatlar

İlk sembol devri: 3,5–4 yaş çocuk anlatımının (dilin) daha iyi gelişmesiyle sembolik ifadeye girer. İlk sembolik ifade insandır. İnsan resmi bir yuvarlak baş ve bu yuvarlaktan çıkan çizgi durumunda kol ve bacaklardır. Rengin önemini bilmez. Rengin farkını hissetmez. Yüzey gelişmemiştir. Sadece çizgiseldir.


Şematik devir:
 5–6 yaş çocuğunun öğrenmesi geliştikçe sembollerde gelişmiş, şemalara dönüşmüştür. Bu devirde yarı yarıya yüzey doldurma vardır. Renkler eşyanın kendi rengi değildir. İlk aylarda çocukta boşluk düşüncesi yoktur.

, Görsel Sanatlar

1. Eşyalar havada uçar.
2. Mekan fikri yoktur. İlk mekana giriş taban çizgisi ile başlar. Perspektif yoktur.
3. Çocuk çeşitli eşyaları yatırarak anlatır. Masa çizildiğinde ayakları ana yatıktır. Yolda arabalar, bir evin bahçesinde parmaklıklar yana yatıktır.
4. Bir eşyanın görülmeyen yanının gösterilmesi başlar. Evlerin içindeki eşyaları görür gibi üstüne çizer. Buna saydamlık denir.

Nesnel gerçekçi devir: Bu devre ilköğretimin birinci devresinde başlar. (1.,2.,3. sınıflarda) Çocuğun eşyayla ilgisi artık tecrübeleri geliştikçe resimlerinde de ilerlemeler görülür. Bu nedenle daha başarılı çizimler yaparlar. İnsan hareketlerinin resmedilmesi bu devrede başlar.

, Görsel Sanatlar

4. ve 5. sınıflarda yani 9 ve 10. yaşlarda realist devir ya da katı gerçekçi devir başlar. Renk bölgesel olarak kullanılır Eşyanın kendi rengi kullanılır. İnsanlar hiçbir zaman herhangi bir insana benzemez. Vücut oranları vardır. Perspektifleri yarı gelişmiştir. Bu devirde çocuk sadece öğrendiklerini değil gördüklerini de yapma telaşı içindedir.

 

 

 

    BİZ SİZİ ARAYALIM

    Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

    TelefonOnline Görüşme