, AlmancaSürekli gelişen, değişen ve globalleşen dünyamızda, çağın gereklerine ayak uydurabilmek, farklı kültürlerle doğru iletişim kurabilmek, teknolojik, kültürel ve bilimsel alanda sağlıklı bilgi akışını kesintisiz yürütebilmek için yabancı dilin önemi artık herkesçe bilinen yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda öğrencilerimize Almanca dili ve Almanca konuşan ülkelerin kültürleri ile erken yaşta tanışma olanağı sunulmaktadır.Almanca dersleri okulumuzda 6.Sınıftan itibaren çağdaş öğretim ve öğrenim yöntemleri ile verilmektedir. Almanca öğretiminde 6. sınıftan 8. sınıfa kadar yaptığımız tüm çalışmalar Avrupa Dil Portfolyosu kriterleri doğrultusunda hazırlanan plan ve program çerçevesinde uygulanmaktadır.

Almanca derslerinde :

, Almanca• Öncelikli amacımız öğrencilerimizin Almanca’ ya ve buna bağlı olarak kültürüne karşı ilgi ve motivasyonunu sağlamaktır.
• Derslerimiz öğrenci merkezli, iletişim ve eyleme dayalı, öğrencilerimizin tüm duyu organlarına hitap edebilen niteliklere sahiptir.
• Ayrıca derslerde yöntem çeşitliliğine önem verilmekte ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Şarkı, oyun ve tekerlemeler Almanca derslerinin vazgeçilmez unsurlarıdır.
• Çocuklarımızın düzgün bir telaffuz kazanmaları sağlanmaktadır.

• Sistemli sözcük çalışmaları derslerde yapılmaktadır.
• Duyma anlamayla başlayan dil öğretimindeki süreç çocukların basit kalıplarla kendilerini ifade etmesiyle devam etmektedir. Düzeylerine uygun metin ve kitap okuma çalışmaları, kendi metinlerini oluşturdukları yazı çalışmaları ve duyma anlama becerisini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.

Almanca derslerinde öğrencilerimizden beklenen başlıca davranışlar;

, Almanca• Kendini ayrıntılı tanıtabilme (adı, yaşı, hobi, ülke, aile, ….)
• Avrupa ülkeleri, başkentleri, dilleri, uyrukları hakkında bilgi verebilme,
• Spor aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olma ve kendi ilgi alanları hakkında konuşabilme,
• Yol tarifi yapabilme,
• Sevdiği televizyon programları hakkında duygu ve görüşlerini belirtebilme,
• Restorant’ta yemek siparişi verebilme,
• E-Mail, mektup ve davetiye okuyup anlayabilme ve yanıt verebilme,
• Hava durumu hakkında ayrıntılı bilgi verebilme,
• Bayramların ve özel günlerin kutlanması,
• Almanya’daki ve Türkiye’deki bayramları karşılaştırarak farkına varabilme,
• Çeşitli kurslara ve etkinliklere başvuru yapabilme, kurslar hakkında bilgi edinebilme, geçmiş zaman hakkında konuşabilme, yazılı metinleri okuyup anlayabilme,
• Bilim adamları ve icatlarla ilgili metinleri okuyup anlayabilme,
• Almanya’daki ve Türkiye’deki görülmeye değer yerler hakkında bilgi edinip sınıfta arkadaşlarına sunum yapabilmektir.