MATEMATİK EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI

Okulumuzda uygulanan matematik eğitiminin amacı günümüz teknolojisi gelişimi ile birlikte öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri olan araştırma yapma, problem çözme, strateji geliştirme, sorgulama, yaratıcılık, eleştirel düşünme, üretme ve işbirliği becerilerini kullanarak matematiğe farklı bir gözle bakmalarını sağlamaktır. Matematiğin diğer disiplinler ile olan etkileşimi, soyuttan somuta geçiş süreci algısı ile vurgulanmakta ve bu süreç, somut materyaller, dijital ortamlar ve hem ulusal hem de uluslararası yarışmalar ile desteklenmektedir. Eğitim-öğretim süreci içerisinde öğrencilerimiz aşağıdaki yarışmalara katılmaktadırlar.

  • Kanguru Matematik Yarışması
  • Gauss Mathematics Contests
  • Purple Comet! Math Meet
  • Bilge Kunduz, Uluslararası Enformatik ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Etkinliği,
  • MATBEG
  • MATEMAKET Tasarım Yarışması
  • SUPERTMATIK

Ayrıca, öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutmak, matematiği sevdirmek ve matematik öğrenimini kalıcı kılmak amacıyla hazırlanmış, zengin içerikli matematik laboratuvarımız ile onların bilişsel süreçleri yakından takip edilmektedir.

, Matematik