FEN BİLİMLERİ DERSİNİN GENEL AMAÇLARI;

► Doğal dünyayı öğrenme ve anlama heyecanını yaşamalarını sağlamak,
► Bilimsel ve teknolojik gelişmelere merak duymasını sağlamak,
► Fen Bilimlerine dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim ve ilgi geliştirmelerini sağlamak,
► Yeni bilgi elde etme ve problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
► Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak,
► Fen Bilimleri ilgili sosyal, ekonomik, etik ve çevresel sorunları fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk
taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak,
► Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik verimliliklerini artırmalarını sağlamak.