, Müzik DersliğiMüziğin ilköğretim çağı çocuğunun yaşamında vazgeçilmez yeri ve önemi vardır. Müzik eğitiminin amacı çocuklara müziği sevdirmektir. Müzik eğitimi müziksel davranış kazandırma müziksel davranış değiştirmeye yada geliştirme sürecidir. Ses eğitimi, kulak eğitimi, ritim duygusu kazandırma, duyduğunu söyleme, dinleme ve çalma müziksel gelişim açısından çok önemlidir.

Müzik dersliğimizde müzik dersi, orkestra ve koro çalışmaları yapmaktayız. Mevcut kapasite 25 kişi olup derslerimizi genelde piyano ve orff çalgıları (ksilofon takımı, metalofon takımı, zil, çelik üçgen, davul, tef, kastanyet)

Müzik eğitiminde şarkı söylemek kadar enstürman çalmak da önemlidir. Gerek derslerimizde, gerekse müzik ve gitar klüp çalışmalarımızda ses eğitimi ve koro çalışmalarının yanında çalgı eğitimine de büyük önem vermekteyiz. Üflemeli, yaylı, vurmalı çalgılarla her çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak müzik çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Amacımız; Yetenekleri ve bilgileri doğrultusunda kendilerini keşfedebilme, bu yönde gelişmelerini sağlayabilme, araç ve gereç kullanımında yeterlilik sağlama, müzikalitesi ve ritim duygusu yüksek bir nesil yetiştirebilme, müziksel duyuşlarını geliştirebilme, yeteneklerini tetikleme, yaratıcılıklarını ateşleme, duygularını geliştirme, müzik algılama seçiciliğini kazandırabilme, konser aktivitelerini yorumlayabilme, müzik kültürünü hayata geçirebilme.

Öğrencilerimize kaliteli, düzeyli müzik beğenisi kazandırmak, bilinçli bir müzik dinleyicisi olabilmelerini sağlamak, onları, düzeylerine uygun müzik türleriyle tanıştırmak, müzik yapma ve dinleme araçlarını tanıtarak doğru kullanmalarını sağlamak, kazandıkları müzik dağarcıklarını çeşitli etkinliklerde sergilemelerini sağlamak, müziğin insan yaşamındaki yeri ve önemini kavratmak en önemli hedeflerimizdir.