Türkçe dersinin işlenişinde beş temel dil becerisinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dilbilgisi öğretimi, öğrenme stratejisi, yöntem ve teknikleri üzerinde durulur.

Okuma becerisini geliştirirken öğrencilerin sözcükleri tanıması, kitapları etkili kullanması, okumadan zevk alması, okumayı bireysel ilgi ve ihtiyaçları karşılamada kullanma yeteneğini geliştirmesi, okuma yoluyla zengin ve çeşitli yaşantılar sağlaması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimize yıl içerisinde önceden belirlediğimiz kitaplar planlı bir şekilde okutulmaktadır. Öğrencilerin okudukları kimi kitaplarla ilgili hazırladığımız araştırma, yaratıcı yazma ve okuma, dil bilgisi konularını içeren eğitim durumlarıyla öğrencilerin üst düzey okuma becerileri geliştirmek istenmektedir.

Öğrencilerin önceden verilen yönergelerle okudukları kitaplar hakkında sınıf içerisinde sunum yapmaları istenmektedir. Böylelikle öğrencide konuşma, kendini ifade etme, dinleme becerileri de geliştirilmektedir.

Karşılaştırmalı okuma sayesinde öğrenciler farklı bakış açılarını tanımakta ve alternatif fikirler oluşturup yazma çalışmaları yapmaktadır.

Not alarak okuma, gözlem yapma dersimizin olmazsa olmazıdır. Betimleme becerisi işte burada devreye girer. Gerek görsel okumalar gerekse ders gezileri ile öğrencilerin betimsel anlatımı güçlendirilmek istenmektedir

Dil bilgisi konuları dilden kopuk kurallar silsilesi halinde değil de bir metin bağlamında yaşamla içselleştirilerek verilmektedir, böylece dil bilgisi öğrenci için zevkli ve işlevsel hale gelmektedir. Çünkü dil bilgisi öğrencinin kendi dilinin kurallarını öğrenmesi hem dilini daha iyi tanımasını sağlamakta hem de bir diğer dilin kurallarını öğrenmesini kolaylaştırmaktadır.