, Matematik Laboratuvarıİlköğretim matematik dersi programı kavramsal bir yaklaşım izlemektedir. Bu yaklaşımla, matematiksel kavramlar geliştirilirken, işlem becerisi, problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme, ilişkilendirme becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif katılımcı olarak yer almaları, matematiğe karşı özgüven ve olumlu tutum geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve çözüm yollarını tartışabilecekleri ortamlar, Matematik Laboratuvarı sağlanmalıdır.

 

Okulumuzda soyut bir disiplin olan Matematiği, öğrencilere mümkün olduğu kadar somut hale getirmek ve öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerinin sağlamak amacıyla matematik laboratuarı kurulmuştur.

Öğrencilerimiz haftada ikişer saat matematik dersini laboratuvarda işlemektedirler.