Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, öğrencilerimizin, Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirerek Türkçeyi doğru ve etkili kullanması; çok yönlü, sistematik ve eleştirel  düşünme bilincine ulaşması; edebiyatı kültürel ve estetik boyutuyla özümsemesi ve yaşamına bir değer olarak katması hedeflenmektedir.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programının genel ilkeleri:
• Türkçenin söz varlığını, anlam ve anlatım zenginliğini kavratma; dili doğru ve etkili kullanmanın toplumsal yaşamdaki gücünü sezdirme,
• Konuları metinler üzerinden işleme; metin çözümleme sürecinde verileri doğru irdeleme, önyargısız ve  nesnel değerlendirmenin önemini kavratma; sınavları bu dikkatle hazırlama,
• Disiplinler arası veri içeren edebî metinler aracılığıyla, edebiyatın kültürel altyapısını ve bunun genel kültüre katkısını fark ettirme; dil, düşünce ve kültür arasındaki bağı kavratma,
• Düşünce ve düş ufuklarını geliştirecek, yaratıcılıklarını pekiştirecek etkinlikler tasarlama ve uygulamadır.
Bu ilkeler doğrultusunda, konular, metinler üzerinden işlenmektedir ve öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeye dönük yazılı ve sözlü anlatım çalışmalarıyla birlikte yürütülmektedir.

    BİZ SİZİ ARAYALIM

    Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

    TelefonOnline Görüşme