Görsel Sanatlar dersi, bireye dışa vurum olanağı sağlayan, her alanda kullanabileceği yaratıcılığı geliştiren, yaşadığı kültüre ve diğer kültürlere değer verme ve sahip çıkma bilinci edindiren en önemli alanlardan biridir. Okulumuzda Görsel Sanatlar dersi, Lise 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda seçmeli ders olarak yapılmaktadır.

Görsel Sanatlar Dersinde Amacımız;

Öğrencilerimizin, yaratıcılıklarını keşfederek hayatın her alanında kullanmalarını sağlamak,

Estetik duygusu taşıyan, araştıran, sorgulayan, hoşgörülü, özgür düşünceli, yaşadığı dünyanın farkında olan, kendisine, çevresine katkıda bulunan, farklılıklara duyarlı ve mutlu bireyler yetiştirmek, duygusal ve sosyal zekalarının gelişimini sağlayarak ifade, kişisel gelişim ve öz disiplin becerilerinin gelişimini sağlamaktır.

Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerimiz;

Dünya Sanat Tarihi, Ressamlar,  teknikler hakkında bilgi sahibi olurlar. Bireysel ve Grup çalışmalarına katılarak, iki ve üç boyutlu çalışmalarla yorumlamalar yaparlar.  Sanatı severler, ilgi duyarlar.

Yaratıcılıklarını keşfeder, görsel dünyalarını ifade etme duygu ve düşüncelerini özgürce yorumlayabilme, 3 boyutlu düşünme becerilerini geliştirir, eleştirel bakış açısı edinirler.

Sanat eserlerini korurlar ve sanatsal gezilerde bulunmaktan zevk alan bireyler olarak yetişirler.

Yapılan Çalışmalar;

Ressamlardan Örnekler (Röprodüksiyon inceleme)

Işık Gölge , Renkli Resim Teknikleri

Peyzaj , Natürmort, Baskı Teknikleri

Seramik ve Heykel çalışmaları,  Sanat  Galerileri ve Müze Gezileri

İstanbul’daki sanat etkinliklerini yakından izleyerek müze ve sanat galerilerindeki resim sergilerine geziler düzenlenmesi.

Öğrencilerimizin çalışmalarını sanat galerilerinde sergileyerek, aktif olarak sanat ortamı içinde yer almalarının ve sanatsal etkinliklere katılmalarının sağlanması.

    BİZ SİZİ ARAYALIM

    Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

    TelefonOnline Görüşme