Biyoloji Dersinin Amacı:

• Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerlere sahip olmaları ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanmaları,

• Sorumluluk taşıyan bilinçli birer birey olarak bilimsel değerlerin toplum ve çevre açısından önemini fark etmeleri ve bu değerleri özümsemeleri,

• Günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanmaları,

• Biyoloji ile ilgili meslekler için gerekli bilişsel temelleri oluşturmaları

Sahip olduğumuz biyolojik zenginliklerin tanınmasına ve korunmasına yönelik gerekli bilinci kazanmaları için zümremiz her aşamada öğrencilerin  katılımını destekleyen, kendi öğrenme profillerini keşfetmelerine olanak sağlayan ve böylece öğrenmeyi öğrenmelerini hedefleyen bir program uygulamaktadır. Öğrencilerimizin akademik becerilerini yaşam becerilerine dönüştürebilmeleri amacıyla, derslerin işlenmesi sırasında yararlanılan teknolojik olanakların yanı sıra, dersin hedef ve davranışlarına uygun olan deney, gözlem, araştırma ve grup çalışmaları yapılarak, öğrencilere hem bireysel hem de grup içerisinde kendilerini ifade etme, yeni yöntem ve teknikler arama ve bunları uygulama olanağı sunulmaktadır.

    BİZ SİZİ ARAYALIM

    Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

    TelefonOnline Görüşme