Coğrafya Dersinin Genel Amaçları;

  • İnsan – doğa  ilişkisi çerçevesinde coğrafî sorgulama becerisine sahip,
  • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere (doğa ve insanın ürettikleri ve biriktirdikleri) sahip çıkma bilincini geliştirmiş,
  • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirebilen,
  • Ülkesinin sahip olduğu kaynakları ve onları değerlendirme yollarını tanıyan; ülkesinin kalkınması için  sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirebilmektir.

Coğrafya derslerimizde öğrencilerimizin; coğrafyanın kavramsal ve kuramsal tematik çerçevesini kavramalarının yanında coğrafî bilginin oluşum sürecini kavramaları, coğrafi bilgileri yaşamla ilişkilendirmeleri, insan – doğa ilişkisi çerçevesinde sistemlerin işleyiş ve değişimini sorgulama ve kavrama becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmelerine olanak sağlayacak programlar uygulanmaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, süreç içerisindeki gelişimleri ve ilerlemeleri dikkate alınarak farklı ve çeşitli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinden yararlanılmakta, uygun konularda bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır.

    BİZ SİZİ ARAYALIM

    Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

    TelefonOnline Görüşme