Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bilimsel bilginin her yıl katlanarak artmasına yol açmıştır. Bunun bir sonucu olarak bilginin toplumların gelişmesinde önemli bir rol oynadığı anlaşılmış, ülkeleri kalkındıracak, bilgiyi üretebilecek nitelikli insan gücüne ihtiyaç doğmuştur. Bilim ve teknolojideki değişim, nitelikli insan gücü yetiştirme talebi ve lise fizik müfredatının yenilenmesi fizik derslerinin işlenişinde değişiklikler yapmamızı gerekli kılmıştır. Bunun bir sonucu olarak fizik derslerinde kavram yanılgılarının giderilmesine, problem çözme becerisinin artırılmasına, fiziğin günlük yaşam uygulamalarına ve ders anlatımında görsel öğelere (deney, gösterim, slayt, video, vb.) daha çok yer verilmekte ve derslerde akıllı tahta kullanılmaktadır.

Öğretim programının genel amacı;

 • Fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş,
 • Karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen,
 • Bilim – Teknoloji – Toplum ve Çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen,
 • Kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve davranışlar geliştiren,
 • Bilişim toplumu olabilmenin gerekliliği olan bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir.

  BİZ SİZİ ARAYALIM

  Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

  TelefonOnline Görüşme