Kimya programının amacı,;

Öğrencilerimize MEB müfredatında yer alan konuları, sınıf ortamında uygulanabilen farklı yöntemlerle, teknolojik, görsel ekipmanlarla ve deneylerle kavratmaktır. Öğrenilen bu kavramların kalıcı olabilmesi ve içsellendirilmesi amacıyla, günlük hayatla bağlantı kurulmaktadır. Farklı türden sorulan sorular ile hazırlanan sınavlar ve sınıf içi aktivitelerle de tamamlama çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf içi çalışmalara etkin bir şekilde katılımları sağlamak için çalışmalarımızda grup oluşumlarına ve paylaşımlara önem verilmektedir.

Genel olarak kimya dersi programı,

  • Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinmek, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmeyi;
  • Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamayı;
  • Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme – kavrama arzusu, kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmayı; amaçlar.

Bu bağlamda her seviyede temel amaçlar doğrultusunda kazanımların eldesine yönelik benzer çalışmalar yapılmaktadır.

    BİZ SİZİ ARAYALIM

    Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

    TelefonOnline Görüşme