BİR GÜNÜMÜZ…

Anasınıflarımızda yıl içinde uygulanan tema, konu ve kavramlar; TC Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı müfredat programına uygun, öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, onların değişen ve gelişen bireyler oldukları göz önünde bulundurularak, Ankara merkez okulumuzda hazırlanmaktadır.

, Plan Program

Okulumuzda günümüz, Paylaşım Saati ile başlar. Saat 08:45-09:05 arası yapılan paylaşım saatimizde, öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları; gelişim ve yaş özellikleri; dil ve sosyal gelişimlerine uygun, konular konuşulmaktadır.

Günlük Aktivitelerimiz;

08:45 – 09:05: Paylaşım Saati
09:10 – 12:20: Sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle etkinlikler
12:20 – 13:00: Öğle yemeği
13:00 – 14:30: Sınıf Öğretmeni ve branş öğretmenleriyle etkinlikler
14:30: İkindi kahvaltısı
14:40-16:10: Sınıf ve branş öğretmenleriyle etkinlikler

İlgi Köşelerinde Oyunlar

İlgi köşelerimizde öğrencilerimizin, paylaşma, işbirliği yapma, kendini ifade etme, yaşıtlarıyla olumlu iletişim kurma, sırasını bekleme, gözlem yapma ve problem çözme gibi sosyal gelişimleri desteklenmektedir.

Türkçe Etkinlikleri

Bu etkinliklerde; yaratıcılık ve dil gelişimlerini destekleyici şiir, tekerleme, bilmece, parmak oyunu çalışmalarının yanında, dramatizasyon, hikaye dinleme, hikaye oluşturma, kelime, cümle kurma ve cümle tamamlama çalışmaları yapılmaktadır.

Matematik Laboratuvarı Çalışmaları

Sayılar (1 – 10), kavramlar ve şekilleri tanıma, tanımlama, ayırt etme, gruplama, sıralama ve eşleştirme gibi bilişsel süreçleri kapsayan çalışmalar yapılmaktadır.

Fen Laboratuvarı Çalışmaları

Okulumuzun Fen Laboratuarında, Fen Bilgisi Öğretmeniyle birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilerimiz deney yapma, gözlem yapma, gözlemlerini aktarabilme, yakın çevrelerinde gerçekleşen olayları sorgulama ve keşfederek öğrenmeleri konularında desteklenir.

, Plan Program

Sanat Etkinlikleri

Boyalar ve atık malzemeler kullanarak yaptığımız etkinliklerde kendini ifade etme, el – göz koordinasyonu ve yaratıcılıklarını destekleyici bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarımızda;

Bilişsel gelişimlerini destekleyici; geometrik şekiller, sayılar, günlük hayatımızda kullandığımız kavramlar ile ilgili etkinlikler ile İlköğretime hazırlık olarak çizgi çalışmaları yapılmaktadır.

, Plan Program

, Plan Program

Müzik Etkinlikleri

Okulumuzda 1. kademe müzik eğitimi 4 – 5 yaş anasınıfından 4. Sınıfa kadar olan süreçte gerçekleşmektedir. 4 – 5 yaş anasınıfı derslerimizde öğrenciler; ritim algısı, doğru dinleme, yaratıcılık, sesini tanıma, ritim çalgıları(orff), nüans ve hız terimleri, basit teori bilgileri, besteci tanıtımları gibi konuları; oyunlar, şarkılar, danslar yardımıyla eğlenceli bir şekilde öğrenirler. Derslerde konular her öğrencinin bireysel performansını öne çıkaracak şekilde de uygulanır. Öğrenciler derste; kendini ifade etme, özgüven, dâhil olma, takım çalışması gibi değerler kazanır. Öğrenciler yıl içerisinde düzenlenen etkinliklerde sahneye çıkarak performans gerçekleştirirler.

Geziler

Öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyici, yıl içerisinde işlenen temalarla ilgili gezi ve gözlemler ile görsel – işitsel sanatlara bağlı olarak tiyatro gezileri yapılmaktadır.

UYGULANAN PROGRAMLAR

• Okulumuzda ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Merkez Okulu Okul Öncesi Bölümü tarafından hazırlanan yıllık çerçeve programı uygulanır.
• Okulumuz Rehberlik Birimi tarafından Anasınıfı Öğrencilerine haftada ikişer saat olmak üzere DAHP (Dikkat – Algı – Hafıza Geliştirme Programı) çalışmaları uygulanır.
• Okulumuzda Anasınıfı öğrencilerimizin sayısal algı ve becerilerini geliştirmek amacıyla Math Their Way uygulamaları yapılmaktadır.

    BİZ SİZİ ARAYALIM

    Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

    TelefonOnline Görüşme