EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

 

Ana sınıflarımızda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kazanım ve gelişim göstergeleri doğrultusunda hazırlanan “Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını desteklemeye yönelik etkinlikler aşağıda belirtilen ders başlıkları altında planlanır, sınıf ve branş öğretmenlerimiz tarafından uygulanır., Anasınıfı

 • Türkçe Dil Etkinliği
 • Matematik
 • Fen ve Doğa
 • Oyun ve Hareket
 • Sanat
 • Serbest Zaman Etkinlikleri
 • Köşe Etkinlikleri
 • Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
 • Kodlama etkinlikleri
 • İngilizce
 • Müzik
 • Drama
 • Beden Eğitimi
 • Dans
 • Görsel Sanatlar

, Anasınıfı

Planlanan çalışmalarda amacımız öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alarak ;

 • Gelişimlerini desteklemek,
 • Sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerini ve araştırma yapmalarını sağlamak,
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Kendilerini ifade etme fırsatı buldukları eğitim ortamları içinde özgüven gelişimlerini desteklemek,
 • İlkokula hazırlanmalarında rehberlik etmektir.

Eğitim yaklaşımımızda belirtilen amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize yaş gruplarına göre becerilerilerini geliştirebilecekleri zengin ve esnek bir program bütünü sunulur.

Eğitim programlarımız öğretim yılı başında ODTÜ GV Okulları Anasınıfları birimiz koordinatörü rehberliğinde, yaş gruplarımızın gelişim özellikleri dikkate aIınarak,  bir yılı kapsayacak şekilde hazırlanır ve tüm ODTÜ Okulları Anasınıfı birimleri ile paylaşılır. Yapılan çalışmalarla öğrencilerin  bir sonraki yaş grubuna hazırlanmaları hedeflenir.

Okul öncesi eğitim, çocukların gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu gerçekten hareketle öğrencilerimizin;

 • Kendi tercihlerini yapabilen,, Anasınıfı
 • Karar alma becerisine sahip,
 • Sorumluluk alabilen,
 • Yaratıcı,
 • Girişken,
 • Sorgulayıcı,
 • Kendini ifade edebilen,
 • Öz disipline sahip,
 • Başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri için gerekli eğitim ortamları ve programlar hazırlanır.

Okul öncesi dönemde amaç; bilgi öğretmek değil, bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri çocuğa kazandırabilmektir.

Tüm süreçler öğrenciyi merkeze alarak disiplinler arası işbirliğiyle hazırlanır.  Temelde etkin öğrenme hedeftir. Bu doğrultuda tek bir eğitim anlayışına bağlı kalmak yerine, birleştirilmiş  bir  eğitim yaklaşımı benimsenir.

Okul içinde gerçekleştirilen sınıf ve branş etkinlikleri dışında dil-sosyal-bilişsel alanlarını destekleyen eğitim gezileri, veli-öğrenci katılımlı Fen-Matematik-Portfolyo ve yıl sonu etkinlikleri uygulanmaktadır.

 

, Anasınıfı

, Anasınıfı

 

Anasınıfı Tanıtım Videomuz