ODTÜ GV Okulları Danışmanlığında KYÖV Özel Anadolu Lisesi, yarattığı okul kültürüyle; düşünen, sorgulayan, akademik becerilerini geliştirebilen, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal birikimlerini artırabilen; evrensel değerlere duyarlı ve saygılı; küresel vizyona sahip,  dünya vatandaşlığı bilinci olan, yetenekleri ve ilgi alanı doğrultusunda kariyer planını yapabilen; yükseköğretimin ve iş dünyasının aradığı yetenekleri özümsemiş; öz güvenli öğrenciler yetiştirmek üzere eğitim vermeyi ilke edinmiştir.

Bu bağlamda proje tabanlı öğrenme yaklaşımını uygulayan KYÖV Özel Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, öğretme-öğrenme sürecinin merkezine alınır. Öğrencileri motive eden, kalıcı öğrenme sürecini kolaylaştıran, özgüvenlerini geliştirmek için gerçek dünya ile öğrenilen kavram arasında ilişki kurmanın en doğru yaklaşım olduğu düşünülerek projeler hazırlanarak hayata geçirilir.

Eğitimin yalnızca bilginin aktarıldığı bir süreç olmadığı düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen projelerde öğrencilerin entelektüel ve sosyal gelişimi desteklenir. İşbirliği yapabilme, paylaşma, dayanışma, sorumluluk alma ve akran öğrenmesi gibi sosyal becerileri de içine alarak, öz düzenleme yapabilen, liderlik ve yönetim becerilerini geliştirerek öğrencileri dünya vatandaşlığına hazırlamaya çalışır.

KYÖV Özel Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda hemen her alanda gerçekleştirilen proje çalışmalarına katılması hedeflenir. Bu sayede yaşamları boyunca kullanabilecekleri becerileri gerçekleştiren öğrenciler aynı zamanda çevre, ekonomi, toplumsal alanlarda da katkı sağlayan bireyler olarak yetişiyorlar.

 

MODEL UNİTED NATİONS(MUN) KONFERANSLARI

KYÖV Özel Anadolu Lisesi öğrencileri, okulumuz açıldığından itibaren yurtiçinde yapılan çeşitli MUN konferanslarına katılmaktadırlar. 2018-2019 eğitim yılında MUN Kulübü öğrencilerimiz Ankara ve Denizli’ de ODTÜ Okullarının organize ettiği konferanslara katılmışlardır. Öğrencilerimiz katıldıkları komitelerde delegesi oldukları ülkeleri başarıyla temsil etmişler, aynı zamanda araştırma, problem çözme, kendini ifade etme gibi önemli kazanımları elde etmişlerdir.

 

MUN NEDİR?

MUN (Model United Nations), dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletler ‘in farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı üç-dört günlük bir konferanstır.

 

MUN KONFERANSLARININ AMACI NEDİR?

Konferansların amacı, öğrencileri Birleşmiş Milletler’in simülasyonu oluşturarak eğitmektir.  Katılımcı öğrenciler, araştırma, münazara ve müzakere yöntemlerini kullanarak üye ülkelerin uluslararası platformda önem taşıyan konularını ele alırlar ve Birleşmiş Milletler‘in nasıl işlediğini öğrenirken İngilizcelerini de geliştirirler.

 

MUN KONFERANSLARININ YARARLARI NELERDİR?

 1. Yeni insanlar tanımak, yeni arkadaşlıklar kurmak.

MUN konferansları genellikle uluslararası düzenlendikleri için katılımcı öğrenciler, hem yurt dışından hem de yurt içinden birçok yeni arkadaş edinebilirler.

 

 1. Diplomasi ve küresel sorunları daha yakından tanıtmak.

Her ne kadar herkesin ileride siyasetçi ya da diplomat olmak gibi bir hedefi olmasa da, günümüz dünyasında yaşanan sorunları tanımak ve bu sorunlara olası çözümler yaratabilmek, hem problem çözme becerisini geliştirmek için hem de politik ve ekonomik olayları daha iyi yorumlayabilmek için MUN konferansları büyük katkılarda bulur.

 

 1. Kendine güveni ve liderlik becerilerini geliştirmek.

Konferans boyunca en sık yapılan şey delegesi olunan ülkenin çıkarlarını korumak ve bu yönde konuşmalar yapmaktır. Hem görüşleri savunurken hem de konferansta verilen sorunların çözümlerine yön verirken, fark etmeden bu yetenekler gelişir. Ve çok büyük ihtimalle konferanstan sonra öğrenci, derslerinde gerçekleşen tartışmalara daha aktif katılır ve fikirlerini ifade ederken çok daha rahat olur.

 

 1. İngilizce becerilerini geliştirmek.

Mun konferanslarında, hem sözlü hem de yazılı anlamda çok yoğun bir İngilizce kullanılmaktadır. Bu İngilizcesi belirli bir seviyenin altında olanlar konferansa katılamaz ya da konferansta aktif olamaz anlamına gelmemektedir. Ortalama bir İngilizceye sahip olunsa bile katılınan konferanslar ve gösterilen çaba ile beraber İngilizce becerileri gelişecektir.

 

 1. İkna becerisi kazandırmak

MUN konferanslarında temel amaç delegesi olunan ülkenin ya da örgütün çıkarlarını korumak ve konferans sonunda komite olarak yazılan çözüm teklifleri belgesinde söz hakkına sahip olmaktır. Bu da diğer delegelerle bol bol tartışma yapmayı ve onları kendi tarafınıza çekebilmeyi gerektirecektir. Bu ikna etme kabiliyetine önceden sahip olunmasa bile birkaç konferanstan sonra sahip olunması son derece muhtemeldir.

 

 1. Topluluk önünde konuşma korkusunu yenmek.

Açılış oturumundan itibaren delegeler sık sık kürsüye çıkarlar ve gerek kendilerini ve ülkelerini tanıtmak gerekse de komitenin olay gelişimine katkılarda bulunmak için konuşmalar yaparlar. İlk konuşmalar heyecanın ve kimseyi tanımamanın etkisiyle bazen kötü de geçse sonraki oturumlarda ilk heyecanı atmanın ve komiteyi ve komite üyelerini tanımanın da etkisiyle topluluk önünde aslında öğrencinin konuşabildiğini ve bunda çok da kötü olmadığını fark ettirir.

  BİZ SİZİ ARAYALIM

  Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

  TelefonOnline Görüşme